अल्पवयीन मुली सोबत लग्न करून गरोदर करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-२८/०४/२०२३, रायगड पाली पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक 01/07/2022 रोजी 10:00 वा ते दि. 26/04/2023 रोजी 10:00 वा च्या दरम्यान मौजे तोरणपाडा पेडली ता.सुधागड येथे आरोपी…

View More अल्पवयीन मुली सोबत लग्न करून गरोदर करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

विनयभंग करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-२८/०४/२०२३, रायगड रोहा पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक 27/04/2023 रोजी 15:40 वा च्या सुमारास मौजे रोहा प्रांत कार्यालय येथे इमारतीचे जिन्यावर, रोहा आरोपीत व महिला फिर्यादी…

View More विनयभंग करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

हायगयीने ट्रक चालवून ऑटो ला धडक, एकाचे मृत्यू.

दिनांक-२८/०४/२०२३, रायगड माणगाव पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक 27/04/2023 रोजी 15:00 वा च्या सुमारास मौजे मुंबई गोवा हायवे रोडवर माणगांव रेल्वेस्टेशन समोर माणगांव येथे आरोपीत याने…

View More हायगयीने ट्रक चालवून ऑटो ला धडक, एकाचे मृत्यू.

जातीवाचक शिवीगाळ करणाऱ्या आरोपीतां विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-२८/०४/२०२३, रायगड तळा पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक 05/04/2023 रोजी 19:30 वा च्या सुमारास मौजे पढवण बौध्दवाडी कडे जाणारे रोडवर, तळा येथे पढवण गावचे पालखी कार्यक्रमा…

View More जातीवाचक शिवीगाळ करणाऱ्या आरोपीतां विरुद्ध गुन्हा दाखल

खोपोली पोलिसांची उत्कृष्ट कामगिरी

दिनांक-21/04/2023, रायगड रायगड जिल्हयातील खोपोली पोलीस ठाणे हद्दीतील बाजारपेठ परीसरात व आजुबाजुचे लोकवस्ती, कंपनी परिसरात काही दिवसापासुन दिवसा/रात्रौ घरफोडी, चोरीचे गुन्हयांचे प्रमाण वाढल्याने पोलीस अधिक्षक,…

View More खोपोली पोलिसांची उत्कृष्ट कामगिरी

घरफोडी करणारे आरोपी अटक.

रायगड, दि. १९/०४/२०२३.कर्जत पोलीस ठाणे हद्दीत फिर्यादी यांचे बंद घराचा दरवाजाचा कडी कोंडा आरोपीत क्र.01 व इतर दोन अनोळखी इसम यांनी तोडून फिर्यादी यांचे घरात…

View More घरफोडी करणारे आरोपी अटक.

बोरघाटात भीषण अपघात….

दिनांक-१६/०४/२०२३, रायगडखोपोली पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक १५/०४/२०२३ रोजी ०४:०० वा च्या सुमारास मौजे मुंबई पुणे जुन्या हायवेने बोरघाट रस्त्यातून वळणा-वळणाने पिपळे -गुरव, सुदर्शन चौक, पुणे…

View More बोरघाटात भीषण अपघात….

अज्ञात इसमांनी हात चालाकी करुन फसवणुक केली

दिनांक-१६/०४/२०२३, रायगडखालापुर पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक १५/०४/२०२३ रोजी ११:१५ वा च्या सुमारास मौजे चौक गावचे हददीत चौक बाजारपेठेत अंबिका निवास बिल्डींगमधील येथील महिला फिर्यादी यांचे…

View More अज्ञात इसमांनी हात चालाकी करुन फसवणुक केली

प्राणांतिक अपघात करणाऱ्यावर कारवाही.

रायगड, दि. १०/०४/२०२३.अलिबाग पोलीस ठाणे हद्दीत वायशेत बाजार दत्तडोंगरीच्या समोरील रस्त्यावर अलिबाग येथे मयत इसम हा नवेदर नवगाव येथुन त्याची टीव्ही एस स्कुटी एमएच 06…

View More प्राणांतिक अपघात करणाऱ्यावर कारवाही.

भरघाव वेगाने वाहन चालवून मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-०३/०४/२०२३, रायगडकर्जत पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक ०२/०४/२०२३ रोजी १९:१५ वा च्या सुमारास मौजे. आकुर्ले गावचे हद्दीतील बोरी समाज बिल्डींगच्या समोरील रोडवर ता.कर्जत आरोपीत याने त्याच्या…

View More भरघाव वेगाने वाहन चालवून मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल