अल्पवयीन मुली सोबत लग्न करून गरोदर करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-२८/०४/२०२३, रायगड पाली पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक 01/07/2022 रोजी 10:00 वा ते दि. 26/04/2023 रोजी 10:00 वा च्या दरम्यान मौजे तोरणपाडा पेडली ता.सुधागड येथे आरोपी…

View More अल्पवयीन मुली सोबत लग्न करून गरोदर करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

विनयभंग करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-२८/०४/२०२३, रायगड रोहा पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक 27/04/2023 रोजी 15:40 वा च्या सुमारास मौजे रोहा प्रांत कार्यालय येथे इमारतीचे जिन्यावर, रोहा आरोपीत व महिला फिर्यादी…

View More विनयभंग करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

हायगयीने ट्रक चालवून ऑटो ला धडक, एकाचे मृत्यू.

दिनांक-२८/०४/२०२३, रायगड माणगाव पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक 27/04/2023 रोजी 15:00 वा च्या सुमारास मौजे मुंबई गोवा हायवे रोडवर माणगांव रेल्वेस्टेशन समोर माणगांव येथे आरोपीत याने…

View More हायगयीने ट्रक चालवून ऑटो ला धडक, एकाचे मृत्यू.

जातीवाचक शिवीगाळ करणाऱ्या आरोपीतां विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-२८/०४/२०२३, रायगड तळा पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक 05/04/2023 रोजी 19:30 वा च्या सुमारास मौजे पढवण बौध्दवाडी कडे जाणारे रोडवर, तळा येथे पढवण गावचे पालखी कार्यक्रमा…

View More जातीवाचक शिवीगाळ करणाऱ्या आरोपीतां विरुद्ध गुन्हा दाखल

अज्ञात इसमांनी हात चालाकी करुन फसवणुक केली

दिनांक-१६/०४/२०२३, रायगडखालापुर पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक १५/०४/२०२३ रोजी ११:१५ वा च्या सुमारास मौजे चौक गावचे हददीत चौक बाजारपेठेत अंबिका निवास बिल्डींगमधील येथील महिला फिर्यादी यांचे…

View More अज्ञात इसमांनी हात चालाकी करुन फसवणुक केली

भरघाव वेगाने वाहन चालवून मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-०३/०४/२०२३, रायगडकर्जत पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक ०२/०४/२०२३ रोजी १९:१५ वा च्या सुमारास मौजे. आकुर्ले गावचे हद्दीतील बोरी समाज बिल्डींगच्या समोरील रोडवर ता.कर्जत आरोपीत याने त्याच्या…

View More भरघाव वेगाने वाहन चालवून मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

गोवंश जातीची जनावरे कत्तल करून पुरावा नष्ट करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-०३/०४/२०२३, रायगडनेरळ पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक ०२/०४/२०२३ रोजी १९:३० वा च्या सुमारास मौजे दामत-भडवळ गावचे उजव्या बाजूला एका मोकळया मैदानावर कोणीतरी अज्ञात इसमाने /इसमांनी गोवंशीय…

View More गोवंश जातीची जनावरे कत्तल करून पुरावा नष्ट करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

फसवणूक करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल.

दिनांक-०३/०४/२०२३, रायगडनेरळ पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक ०७/११/२०२२ ते दि.१९/१२/२०२२ रोजी च्या दरम्यान मौजे टेपआळी नेरळ येथील फिर्यादीचे राहते घरी बाजूस आरोपी याने फिर्यादी यांचीशी माहे…

View More फसवणूक करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल.

विवाहीतेचा शारीरिक आणि मानसिक त्रास देणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-०३/०४/२०२३, रायगडनेरळ पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक ३०/०५/२०२१ ते दि.२०/१०/२०२१ रोजी च्या सुमारास मौजे चांभर्ली, मोहपाडा येथील फिर्यादीचे सासरी, आरोपीत क्र.०१ याचे बाहेरच्या स्त्रीशी अनैतिक संबंध…

View More विवाहीतेचा शारीरिक आणि मानसिक त्रास देणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल
marriage

लग्नाचे अमिश दाखवून लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-०३/०४/२०२३, रायगडकर्जत पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक १५/०३/२०२० ते दि. १४/१२/२०२२ रोजी च्या दरम्यान मौजे-बामचामळा, पुजन पॅलेस, वेणगाव ता.कर्जत येथे आरोपीत यांनी महिला फिर्यादी यांनी घेतलेल्या…

View More लग्नाचे अमिश दाखवून लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल