कासीम उर्फ चित्ता बाबर बुरुज इराणी व त्याचे इतर 21 साथीदार यांचेवर MCOCA अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई

दिनांक-२४/०५/२०२३, पुणे सदर आरोपी याने त्याचेसह अन्य सदस्यांसाठी आपले अधिपत्याखाली प्रत्येक गुन्हयात काही सामाईक व काही नवीन साथीदार यांना सोबत घेवुन, स्वत:ची संघटीत टोळी तयार…

View More कासीम उर्फ चित्ता बाबर बुरुज इराणी व त्याचे इतर 21 साथीदार यांचेवर MCOCA अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई

मोक्याचे गुन्हयांतील फरार आरोपीस अटक

दिनांक-२४/०५/२०२३, पुणे येरवडा पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि.नं.194/2023,भा.दं.वि.कलम 506(2),504,506,427,143, 144,147,148,149,भारतीय हत्यार कायदा कलम 4(25),महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम 37(1) 135,क्रिमिनल लॉ अमेंडमेड कायदा कलम 3,7,महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी…

View More मोक्याचे गुन्हयांतील फरार आरोपीस अटक

लॅपटॉप चोरणाऱ्या आरोपीला अटक

दिनांक-२४/०५/२०२३, पुणे सदर गुन्हयाचा तपास करत असताना तपास पथकातील पोलीस अंमलदार, तुषार खराडे, दत्ता शिंदे व सुरज ओंबासेे यांना त्यांच्या बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की, सदर…

View More लॅपटॉप चोरणाऱ्या आरोपीला अटक

जेष्ठ नागरीकाची दोन लाखांची फसवणुक करणा­या टोळीस केले जेरबंद

दिनांक-२४/०५/२०२३, पुणे मिळालेल्या माहितीवरून यातील दोन आरोपी यांना कात्रज,पुणे येथुन व यातील मुख्य सुत्रधार यास नवी मुंबई येथुन ताब्यात घेवुन, त्यांचेकडे तपास करता,त्यांनी दाखल गुन्हा…

View More जेष्ठ नागरीकाची दोन लाखांची फसवणुक करणा­या टोळीस केले जेरबंद

कु-हाडीच्या सहाय्याने गंभीर जखमी करुन जबरी चोरी करणा-या आरोपींच्या आवळल्या मुसक्या

दिनांक-१६/०५/२०२३, पुणे त्यानतंर दाखल गुन्हयातील दोन अनोळखी इसमांचा सिंहगड रोड पोलीस स्टेशऩचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार हे तांञिक विश्लेषण व गुप्त बातमीदारांकडे सखोल तपास करीत…

View More कु-हाडीच्या सहाय्याने गंभीर जखमी करुन जबरी चोरी करणा-या आरोपींच्या आवळल्या मुसक्या

मोबाईल चोराकडुन चोरीचे 08 मोबाईल हॅन्डसेट जप्त

दिनांक-30/04/2023, पुणे पोलीस आयुक्त,पुणे शहर यांनी पुणे शहरामध्ये मोबाईल चोरीचे गुन्हे घडत असल्याने मोबाईल चोरीच्या गुन्हयांना आळा घालुन प्रतिबंध करणेकामी सुचना दिलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे वरिष्ठांचे…

View More मोबाईल चोराकडुन चोरीचे 08 मोबाईल हॅन्डसेट जप्त

राजकीय व व्यवसायिक क्षेत्रातील व्यक्तींना खंडणी मागणारा आरोपी जेरबंद

पुणे शहर. दि. १९/०४/२०२३.पुणे मॅरेज ब्युरो ग्रुप सन 2020 पासुन सुरु असुन ग्रुपचा ऍडमिन वय – 37 वर्षे, रा. घोरपडीगाव पुणे हा होता. सन 2020…

View More राजकीय व व्यवसायिक क्षेत्रातील व्यक्तींना खंडणी मागणारा आरोपी जेरबंद