जबरी चोरी – गुन्हा दाखल

पोलीस अधिक्षक कार्यालय, नांदेड , कुंटूर:- दिनांक: 01.06 .2023दिनांक 30.05.2023 रोजी चे 20.30 वा. चे सुमारास, नायगांव ते नांदेड जाणारे हायवेवर देगाव शिवार ता. नायगाव…

View More जबरी चोरी – गुन्हा दाखल

खुनाचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींना अटक

पोलीस अधिक्षक कार्यालय, नांदेड , नायगांव – दिनांक: 01.06 .2023दिनांक 20.05.2023 रोजी 07.15 वा. चे सुमारास, फिर्यादीचे घरी फिर्यादी ही तिचे घरात काम करीत असतांना…

View More खुनाचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींना अटक

विद्यार्थी व महाविद्यालयाची फसवणुक.

नांदेड ग्रामीण:- लोहा – दिनांक 28.05.2023 दिनांक 27 जुलै ते 30 सप्टेंबर, 2022 ते दि. 27.05.2023 चे 12.00 वा. चे दरम्यान, श्री संत गाडगे महाराज…

View More विद्यार्थी व महाविद्यालयाची फसवणुक.

दरोड्याच्या तयारीत असलेले आरोपी अटकेत.

नांदेड ग्रामीण:- दिनांक 30.05.2023 दिनांक 28.05.2023 रोजी चे 23.55 वा. चे सुमारास, बोंडार बायपास रोडवर येथे, यातील पाच आरोपीतांनी संगणमत करून रस्त्यावरून येणारे जाणारे प्रवाशावर…

View More दरोड्याच्या तयारीत असलेले आरोपी अटकेत.

पोलीस अधिक्षक कार्यालयात “दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस प्रतिज्ञा“ घेण्यास आली

दिनांक-२१/०५/२०२३, नांदेड

View More पोलीस अधिक्षक कार्यालयात “दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस प्रतिज्ञा“ घेण्यास आली

घरफोडीचा गुन्हा दाखल

पोलीस अधिक्षक कार्यालय, नांदेड – भाग्यनगर:- दिनांक: 18.05.2023दिनांक 16.05.2023 रोजी 01.30 वा. चे दरम्यान, श्रीशैल्य बिल्डींग कॅनल रोड छत्रपती चैकाजवळ, वामननगर, नांदेड येथे, यातील फिर्यादीची…

View More घरफोडीचा गुन्हा दाखल

ट्रेड मार्क चा वापर – काॅपी राईट ऍक्ट दाखल

पोलीस अधिक्षक कार्यालय, नांदेड – नांदेड ग्रामीण:- दिनांक 18.05.2023दिनांक 15.05.2023 रोजी 18.45 वा. चे सुमारास, पांडुरंग इंडस्ट्रीज एमआडीसी नांदेड येथे, यातील नमुद दोन आरोपीतांनी बिना…

View More ट्रेड मार्क चा वापर – काॅपी राईट ऍक्ट दाखल

शासकीय कामात अडथळा – गुन्हा दाखल

पोलीस अधिक्षक कार्यालय, नांदेड – मुखेड:- दिनांक 18.05.2023दिनांक 15.05.2023 रोजी चे 22.00 वा. चे सुमारास, बसथांबा खरबखंडगाव ता. मुखेड जि. नांदेड येथे, यातील अज्ञात आरोपीतांनी…

View More शासकीय कामात अडथळा – गुन्हा दाखल

खुनाचा गुन्हा दाखल

पोलीस अधिक्षक कार्यालय, नांदेड – नांदेड ग्रामीण – दिनांक 18.05.2023नांदेड ग्रामीण: दिनांक 16.05.2023 रोजी 13.14 वा. चे पुर्वी, काळेश्वर मंदीराचे मागील बाजुस गोदावरी नदीच्या पाण्यात…

View More खुनाचा गुन्हा दाखल

पोलीस अधिक्षक कार्यालयात “छत्रपती संभाजी महाराज“ यांची जयंती साजरी

नांदेड ग्रामीण, दि: 14.05.202314 मे, 2023 रविवार रोजी “छत्रपती संभाजी महाराज“ या महापुरुषाची जयंती पोलीस अधिक्षक कार्यालयात साजरी करण्यात आली. श्रीकृश्ण कोकाटे, पोलीस अधिक्षक, नांदेड…

View More पोलीस अधिक्षक कार्यालयात “छत्रपती संभाजी महाराज“ यांची जयंती साजरी