चोरी करणाऱ्या अज्ञात चोरा विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक-१६/०४/२०२३, नांदेडदिनांक १५/०४/२०२३ रोजी १७:३० ते २२:०० वा चे दरम्यान, फिर्यादीचे घरी यातील फिर्यादी ही डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती ची कोषाध्यक्ष असल्याने ती मिरवणुकीत सामील…

View More चोरी करणाऱ्या अज्ञात चोरा विरुद्ध गुन्हा दाखल

खून करणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल

दिनांक-१६/०४/२०२३, नांदेडदिनांक १५/०४/२०२३ रोजी १०:०० वा. चे सुमारास, शुभम सतीश मोरे यांचे शेतात वाहेगाव शिवारात, नांदेड येथे, यातील मयत अनोळखी इसम वय अंदाजे २५ ते…

View More खून करणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल

दरोडा घालणाऱ्या आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक ३०/०१/२०२३, नांदेड-नायगांव११:३० वा. चे सुमारास, नर्सी ते मुखेड जाणारे रोडवर रातेळी शिवारात मन्याड नदीचे पुलावर ता. नायगांव जि. नांदेड येथे, यातील नमुद सहा आरोपीतांनी…

View More दरोडा घालणाऱ्या आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल

बनावट कॅस्ट्रोल ऑईल कंपनीचे होलोग्राम मोनोग्राम असलेली बाॅटल केले जप्त

दिनांक २७/०१/२०२३, नांदेड-अर्धापूर१८:०० सुमारास, बडेमिया काॅम्पलेक्सच्या बाजुला इंडियन ऑटोमोबाईल अर्धापुर ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथे, यातील नमुद आरोपीने बिना परवाना बेकायदेशीररित्या आपले ताब्यात कॅस्ट्रोल ऑईल…

View More बनावट कॅस्ट्रोल ऑईल कंपनीचे होलोग्राम मोनोग्राम असलेली बाॅटल केले जप्त

ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक २७/०१/२०२३, नांदेड-भाग्यनगरदिनांक १२/०१/२०२३ रोजी चे १०:०० ते दि. १३/०१/२०२३ चे १८:०० चे दरम्यान, भवितव्यनगर मालेगाव रोड नांदेड येथे, यातील फिर्यादीस कोणीतरी अज्ञात आरोपीने व्हॉटसअप…

View More ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

अपघातात मृत्युस कारणीभूत ठरणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

दिनांक २७/०१/२०२३, नांदेड-कुंटूरदिनांक २०/०१/२०२३ रोजी चे १८:०० वा. चे सुमारास, कुंटूर ते चारवाडी जाणारे रोडवर कुंटूर शिवार बालाजी बाबाराव कदम यांचे शेताजवळ ता. नायगांव जि.…

View More अपघातात मृत्युस कारणीभूत ठरणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

पैश्यासाठी विवाहीतेचा छळ करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हे दाखल

दिनांक २७/०१/२०२३, नांदेड-मुदखेड१० मार्च २०२१ ते दि. २७/०१/२०२३ चे ०७:३० दरम्यान, हडपसर पुणे ते आरोपी एक राहते घरी शिवाजीनगर मुदखेड ता. मुदखेड जि. नांदेड, यातील…

View More पैश्यासाठी विवाहीतेचा छळ करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हे दाखल

चोरी करणाऱ्या अज्ञात आरोपी विरूध्द गुन्हा दाखल

दिनांक २७/०१/२०२३, नांदेड-विमानतळ१८:१० ते १८:३० वा. चे दरम्यान, स्वागत मंगल कार्यालय सांगवी नांदेड येथे, यातील अज्ञात आरोपीने स्वागत मंगल कार्यालय सांगवी नांदेड येथुन बदामी रंगाची…

View More चोरी करणाऱ्या अज्ञात आरोपी विरूध्द गुन्हा दाखल

घरफोडी करणारे अज्ञात आरोपी विरूध्द गुन्हा दाखल

दिनांक २७/०१/२०२३, नांदेड-लोहा०२:४५ वा. चे सुमारास, फिर्यादी व त्याचे गावातील इतर दोन व्यक्तीच्या घरी मौ. चिखलभोसी ता. कंधार जि. नांदेड येथे, यातील अज्ञात आरोपीने फिर्यादीच्या…

View More घरफोडी करणारे अज्ञात आरोपी विरूध्द गुन्हा दाखल