जनावरांची अवैधरीत्या वाहतुक करणा-या आरोपीतांना अटक

दिनांक-२४/१२/२०२२, नागपूर-कुहीकुही पोलीसांना गुप्त माहिती मिळाली की मौजा खापरी फाटा नागपूर उमरेड रोड या मार्गावर काही इसम विनापरवाना व अवैधरीत्या जनावरांना निर्दयतेने कोंबुन वाहतुक करीत…

View More जनावरांची अवैधरीत्या वाहतुक करणा-या आरोपीतांना अटक

रेती चोरी करणाऱ्या आरोपीविरूद्ध कारवाई

नागपूर ग्रामीण,दिनांक ३०/११/२०२२. पो.स्टे. पारषिवनी:- अंतर्गत 01 कि.मी. अंतरावर मौजा तहसिल कार्यालय, पारषिवनी येथे दिनांक 28/11/2022 चे 04.00 वा. दरम्यान पोलीस स्टेषन पारषिवनी येथील स्टाफ…

View More रेती चोरी करणाऱ्या आरोपीविरूद्ध कारवाई

प्राणांतिक अपघात करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

नागपूर ग्रामीण,दिनांक २८/११/२०२२. १.पोलीस स्टेशन काटेाल:- अंतर्गत मौजा सोनखांब शिवार नागपुर ते काटोल रोड, दिनांक 18/11/22 चे 20/00 वा. दरम्यान, मोटर सायकल चालक याने आपले…

View More प्राणांतिक अपघात करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

पोलीस ठाणे पारडी येथील अपघात करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

नागपूर शहर,दिनांक २८/११/२०२२. दिनांक 25.11.2022 चे 22.30 वा. चे दरम्यान पो.ठाणे पारडी हददीत, भंडारा रोड वरील बाराद्वारी समोरील हायवे रोडवरून फिर्यादी रोषन सुखराम पाल वय…

View More पोलीस ठाणे पारडी येथील अपघात करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

फसवणुक करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

नागपूर शहर,दिनांक २८/११/२०२२. दिनांक 10.02.2018 ते दि. 10.04.2020 दरम्यान फिर्यादी हे स्पर्धा परिक्षेची तयारी करीत होते व सरकारी नोकरीच्या शोधात होते. आरोपी यांनी संगणमत करून…

View More फसवणुक करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

दुखापत करून जबरी चोरी करणाऱ्या आरोपीस अटक

नागपूर शहर,दिनांक २८/११/२०२२.दिनांक 25.11.2022 चे 10.15 वा. चे सुमारास फिर्यादी एन.आय.टी ग्राउंड जवळ नंदनवन येथे मागील 15 दिवसा पासुन मुलगी हिंचे घरी आलेल्या होत्या. त्यांचे…

View More दुखापत करून जबरी चोरी करणाऱ्या आरोपीस अटक

प्राणांतिक अपघात करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

नागपूर शहर,दिनांक २८/११/२०२२.दिनांक 25.11.2022 चे 21.45 वा. चे सुमारास पो.ठाणे वाठोडा हददीत, आराधना नगर बस स्टाॅप जवळ, परमात्मा एक पान पॅलेस समोर, दिघोरी रिंगरोड, नागपुर,…

View More प्राणांतिक अपघात करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

अपघातात मृत्युस कारणीभूत ठरणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

नागपूर ग्रामीण,दिनांक २६/११/२०२२. पो.स्टे. मौदा:- अंतर्गत 05 कि.मी. अंतरावरील माथनी दिनांक 24/11/2022 चे 05.30 वा. दरम्यान यातील ट्रक क्र एम. एच.- 40/सी.एम.- 1295 चा चालक…

View More अपघातात मृत्युस कारणीभूत ठरणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल