मा. न्यायालयातुन आरोपीस शिक्षा

दिनांक 27.05.2023, नागपूर शहर दिनांक 26.05.2023 रोजी मा. अति. सह जिल्हा न्यायाधीश तथा अति. सत्र न्यायाधीश (विशेष पोक्सो कोर्ट), श्री. आर.पी पांडे साहेब, यांनी त्यांचे…

View More मा. न्यायालयातुन आरोपीस शिक्षा

घरफोडीचे 07 गुन्हे उघडकीस करून, आरोपींना अटक

दिनांक-26/05/2023, नागपूर दिनांक 04.05.2023 चे 21.00 वा ते 21.40 वा. दरम्यान पोलीस ठाणे हुडकेश्वर हद्दीत प्लाॅट न. 35, सुर्योदय नगर, रेवती अपुर्वा सोसायटी, हुडकेश्वर रोड,…

View More घरफोडीचे 07 गुन्हे उघडकीस करून, आरोपींना अटक

लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीस अटक

दिनांक-26/05/2023, नागपुर पो.स्टे. बुट्टीबोरी हद्दीत दिनांक 25/05/2023 चे 11.30 वा. दरम्यान यातील फिर्यादीची अल्पवयीन पिडीत मुलगी वय 11 वर्ष ही तिचे राहते घरात पलंगावर झोपली…

View More लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीस अटक

सराईत घरफोडी व वाहन चोरी करणाऱ्या आरोपीस अटक, आठ गुन्हे उघडकीस

दिनांक-२१/०५/२०२३, नागपूर दिनांक 05.05.2023 चे 13ः30 वा. ते दि.06.05.2.23 चे 07.00 वा. चे दरम्यान पो.ठाणे वाठोडा हद्दीत, प्लॅाट. नं. 57, शंकर नगर, पावर हाउस जवळ,…

View More सराईत घरफोडी व वाहन चोरी करणाऱ्या आरोपीस अटक, आठ गुन्हे उघडकीस

चैन स्नॅचिंग करणारी महिला अटकेत, एकुण पाच गुन्हे उघडकीस.

दिनांक-२१/०५/२०२३, नागपूर दिनांक. 17.05.2023 चे 06ः45 वा चे सुमारास पोलीस ठाणे तहसिल हद्दीत सोना रेस्टाॅरेन्ट चे समोरील गांधीबाग गार्डन कडे जाणाऱ्या रोडवरील टर्निगवर फिर्यादी हया…

View More चैन स्नॅचिंग करणारी महिला अटकेत, एकुण पाच गुन्हे उघडकीस.

मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणविस उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे हस्ते नागपूर ग्रामीण येथील उमरेड शासकीय निवासस्थाने इमारतीचा उद्घाटन सोहळा पार पडला

दिनांक-२१/०५/२०२३, नागपूर

View More मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणविस उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे हस्ते नागपूर ग्रामीण येथील उमरेड शासकीय निवासस्थाने इमारतीचा उद्घाटन सोहळा पार पडला

नागपूर ग्रामीण येथील पोलीस स्टेशन काटोल, नरखेड व शासकीय निवासस्थाने इमारतीचा मा. ना. श्री. देवेद्र फडणविस उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे हस्ते उद्घाटन सोहळा

नागपूर ग्रामीण, दि. १९/०५/२०२३.दिनांक 19/05/2023 रोजी शुक्रवार दुपारी 01.30 वा. नागपूर ग्रामीण जिल्हयातील पोलीस स्टेशन काटोल व नरखेड येथील नुतन पोलीस स्टेशन इमारतीचे तसेच पोलीस…

View More नागपूर ग्रामीण येथील पोलीस स्टेशन काटोल, नरखेड व शासकीय निवासस्थाने इमारतीचा मा. ना. श्री. देवेद्र फडणविस उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे हस्ते उद्घाटन सोहळा

जनावरांची अवैधरीत्या वाहतुक करणाऱ्या आरोपीतांना अटक

दिनांक-05/05/2023 पोलीस अधिक्षक नागपूर ग्रामीण यांचे आदेषान्वये अवैध धंदयाची वाहतुक करणारे वाहनांवर कार्यवाही करणेबाबत, भंडारा नागपूर रोडनी दिनांक 05/05/2023 चे सकाळी 05.00 वा. दरम्यान जिल्हा…

View More जनावरांची अवैधरीत्या वाहतुक करणाऱ्या आरोपीतांना अटक

अवैधरीत्या धारदार व घातक शस्त्र बाळगणाऱ्या आरोपीविरूद्ध कारवाई

दिनांक -04/05/2023 यशवंत नगर कन्हान येथे दिनांक 02/05/2023 चे 23:15 वा. ते 23:30 वाजता दरम्यान यातील एक इसम रेल्वे पटरीजवळ हातात चाकु घेवुन यशवंत नगर…

View More अवैधरीत्या धारदार व घातक शस्त्र बाळगणाऱ्या आरोपीविरूद्ध कारवाई