कुख्यात गुंड हद्दपार

नागपूर शहर, दि. ०१/०५/२०२३.पोलीस ठाणे बेलतरोडी हद्दीत प्लॉट न. 35, पांजरी, पाण्याचे टाकीजवळ, बेलतरोडी येथे राहणारा कुख्यात गुंड वय 22 वर्ष याचे विरुध्द पो.ठाणे बेलतरोडी…

View More कुख्यात गुंड हद्दपार

जिवे ठार मारणाऱ्या आरोपीस अटक.

नागपूर शहर, दि. ०१/०५/२०२३.दि. ३०/०५/२०२३ चे 14.30 वा. ते 15.00 वा. चे दरम्यान पोलीस ठाणे गिट्टीखदान हद्दीत गंगा बाजार चौक, एम जे मोबाईल शॉपी जवळ,…

View More जिवे ठार मारणाऱ्या आरोपीस अटक.

चोरीचा गुन्हा उघडकीस 2,01,931/-रू. चा मुद्देमाल जप्त.

नागपूर शहर – गुन्हे शाखा, युनिट क्र. 3 यांची कामगिरी:- दिनांक 29.05.2023दिनांक 09.05.2023 चे 21.30 वा. ते दि. 10.05.2023 चे 05.00 वा. चे दरम्यान पोलीस…

View More चोरीचा गुन्हा उघडकीस 2,01,931/-रू. चा मुद्देमाल जप्त.

मा. न्यायालयातुन आरोपीस शिक्षा

दिनांक 27.05.2023, नागपूर शहर दिनांक 26.05.2023 रोजी मा. अति. सह जिल्हा न्यायाधीश तथा अति. सत्र न्यायाधीश (विशेष पोक्सो कोर्ट), श्री. आर.पी पांडे साहेब, यांनी त्यांचे…

View More मा. न्यायालयातुन आरोपीस शिक्षा

घरफोडीचे 07 गुन्हे उघडकीस करून, आरोपींना अटक

दिनांक-26/05/2023, नागपूर दिनांक 04.05.2023 चे 21.00 वा ते 21.40 वा. दरम्यान पोलीस ठाणे हुडकेश्वर हद्दीत प्लाॅट न. 35, सुर्योदय नगर, रेवती अपुर्वा सोसायटी, हुडकेश्वर रोड,…

View More घरफोडीचे 07 गुन्हे उघडकीस करून, आरोपींना अटक

सराईत घरफोडी व वाहन चोरी करणाऱ्या आरोपीस अटक, आठ गुन्हे उघडकीस

दिनांक-२१/०५/२०२३, नागपूर दिनांक 05.05.2023 चे 13ः30 वा. ते दि.06.05.2.23 चे 07.00 वा. चे दरम्यान पो.ठाणे वाठोडा हद्दीत, प्लॅाट. नं. 57, शंकर नगर, पावर हाउस जवळ,…

View More सराईत घरफोडी व वाहन चोरी करणाऱ्या आरोपीस अटक, आठ गुन्हे उघडकीस

चैन स्नॅचिंग करणारी महिला अटकेत, एकुण पाच गुन्हे उघडकीस.

दिनांक-२१/०५/२०२३, नागपूर दिनांक. 17.05.2023 चे 06ः45 वा चे सुमारास पोलीस ठाणे तहसिल हद्दीत सोना रेस्टाॅरेन्ट चे समोरील गांधीबाग गार्डन कडे जाणाऱ्या रोडवरील टर्निगवर फिर्यादी हया…

View More चैन स्नॅचिंग करणारी महिला अटकेत, एकुण पाच गुन्हे उघडकीस.

लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीस अटक

नागपूर शहर – पोलीस ठाणे वाडी: – दिनांक 20.05.2023 दिनांक. 11.11.2017 चे 00.00 वा. ते दि. 01.03.2023 चे 00.00 वा. चे दरम्यान पोलीस ठाणे एम.आय.डी.सी…

View More लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीस अटक

कुख्यात गुंड स्थानबध्द्

नागपूर शहर – दिनांक 19.05.2023 याचेविरूध्द पोलीस स्टेशन इमामवाडा, गणेशपेठ, धंतोली, नागपूर शहर आणि पोलीस ठाणे पुलगांव, जिल्हा वर्धा हद्दीत येथे खुन करणे, प्राणघातक शस्त्राने…

View More कुख्यात गुंड स्थानबध्द्