जिवे ठार मारणाऱ्या आरोपीस अटक.

नागपूर शहर, दि. ०१/०५/२०२३.दि. ३०/०५/२०२३ चे 14.30 वा. ते 15.00 वा. चे दरम्यान पोलीस ठाणे गिट्टीखदान हद्दीत गंगा बाजार चौक, एम जे मोबाईल शॉपी जवळ,…

View More जिवे ठार मारणाऱ्या आरोपीस अटक.

खंडणी मागणाऱ्या आरोपीस अटक

नागपूर शहर, दि. ०१/०५/२०२३.दिनांक २७/०५/२०२३ चे 14.30 वा. व दि. ३०/०५/२०२३ चे 16.00 वा. चे दरम्यान पोलीस ठाणे पाचपावली हद्दीत बाळाभाऊ पेठ, संताजी मठ, बब्बु…

View More खंडणी मागणाऱ्या आरोपीस अटक

फसवणुक करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

नागपूर शहर, दि. ३१/०५/२०२३.दिनांक 09.04.2023 चे 15.26 वा. ते 10.04.2023 चे 10.00 वा. चे सुमारास फिर्यादी वय 39 वर्ष रा. अस्लम बिल्डींग, फ्लॉट नं. 401,…

View More फसवणुक करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

क्रिकेट मॅचवर जुगार खायवडी करणाऱ्या आरोपीस अटक

नागपूर शहर, दि. २६/०५/२०२३.दिनांक 24.05.2023 चे 21.45 वा. चे दरम्यान गुन्हे शाखा, युनिट क्र. 3 चे अधिकारी व कर्मचारी यांनी मिळालेल्या खात्रीशीर माहिती वरून, सापळा…

View More क्रिकेट मॅचवर जुगार खायवडी करणाऱ्या आरोपीस अटक

फसवणुक करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

नागपूर शहर, दि. २६/०५/२०२३.दिनांक 13.05.2023 ते दि. 22.05.2023 चे 23.59 वा. चे दरम्यान पोलीस ठाणे अजनी हद्दीत वसंत नगर, जुना बाबुलखेडा, नागपूर येथे राहणाऱ्या फिर्यादी…

View More फसवणुक करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

बालकाविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराच्य गुन्ह्यात मा.न्यायालयातुन आरोपीला २० वर्षांची शिक्षा शिक्षा

नागपूर शहर, दि. १३/०५/२०२३.दिनांक 12.05.2023 रोजी मा. अति. सह जिल्हा न्यायाधीश तथा अति. सत्र न्यायाधीश, विशेष कोर्ट क्र. 02, श्री. ओ.पी जयस्वाल साहेब, यांनी त्यांचे…

View More बालकाविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराच्य गुन्ह्यात मा.न्यायालयातुन आरोपीला २० वर्षांची शिक्षा शिक्षा

अन्यायाने विश्वासघात करणाऱ्या महिला आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल,

नागपूर शहर, दि. ०८/०५/२०२३.दिनांक. 18.06.2022 ते दि. 05.04.2023 दरम्यान पोलीस ठाणे वाठोडा हद्दीत एस.पी पब्लींक शाळा, उमरेड रोड, वाठोडा येथे शाळेमध्ये कॅशीअर व क्लर्कचे कामे…

View More अन्यायाने विश्वासघात करणाऱ्या महिला आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल,

फसवणुक करणारे आरोपींविरूध्द गुन्हा दाखल

नागपूर शहर, दि. ०५/+०५/२०२३.दिनांक 29.08.2020 ते दि. 09.04.2023 दरम्यान फिर्यादी सौ. दर्गा अनिल बिस्ट वय 27 वर्ष, रा. गंगानगर, खरबी, वाठोडा यांची ओळख सन 2018…

View More फसवणुक करणारे आरोपींविरूध्द गुन्हा दाखल

दुष्कृत्य करणारा आरोपी अटकेत

नागपूर शहर, दि. ०५/०५/२०२३.दिनांक. 04.05.2023 चे 12.30 वा. चे सुमारास पोलीस ठाणे पाचपावली हद्दीत राहणारी 23 वर्षीय फिर्यादी ही राहते घरी आंघोळी करीता जात असता…

View More दुष्कृत्य करणारा आरोपी अटकेत

विनयभंग करणाऱ्या आरोपीस अटक.

दिनांक-१७/०४/२०२३, नागपूरदिनांक.१६/०४/२०२३ चे १८:३० वा. चे सुमारास पोलीस ठाणे ईमामवाडा हद्दीत राहणारी २६ वर्षीय फिर्यादी महिला हि तिचे घरी मोबाईल पाहत बसली असता तिचे वस्तीत…

View More विनयभंग करणाऱ्या आरोपीस अटक.