लोहमार्ग पोलिसांनी केले फिर्यादी यांना मालमत्ता परत.

लोहमार्ग मुंबई, दि. २५/०५/२०२३.पनवेल रेल्वे पोलीस ठाणे (मालमत्ता परत केले बाबत).दिनांक 24/05/2023 रोजी खारघर रेल्वे स्टेशन येथे दिवसपाळी ड्युटीस आम्ही WHC 3003, PC 904 नरळे…

View More लोहमार्ग पोलिसांनी केले फिर्यादी यांना मालमत्ता परत.

भारत देशामधील विविध राज्यांमध्ये ऑनाईन फसवणूकीचे ३९ गुन्हे केलेला आरोपी अटक

Accused who committed 39 crimes of online fraud in various states of India arrested

View More भारत देशामधील विविध राज्यांमध्ये ऑनाईन फसवणूकीचे ३९ गुन्हे केलेला आरोपी अटक

लाखो रुपयांचा गुटखा जप्त तसेच इतर सिल गोडाऊन मुद्देमालासह एकुण 75,01,710/- चा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला.

मुंबई , दि. २७.०१.२३शासनाने बंदी घातलेला गुटखा व सुंगधी तंबाखू, पानमसाल्याचा मुंबईतील डोंगरी, उमरखाडी, नळबाजार येथील वेगवेगळया ठिकाणी अवैधरित्या साठा करुन तो स्वतःच्या मालकीच्या दुकानातून…

View More लाखो रुपयांचा गुटखा जप्त तसेच इतर सिल गोडाऊन मुद्देमालासह एकुण 75,01,710/- चा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला.

लोहमार्ग पोलीस अंमलदाराने वाचवले रेल्वे अपघातात जखमी झालेल्या मुलाचे प्राण.

मुंबई, दि. १०/०१/२०२३. दिनांक 06-01-2023 रोजी वांद्रे रेल्वे पोलीस ठाणे नेमणूकीचे पो.शि. 583 चेतन कल्याणसिंग ताटू हे वांद्रे रेल्वे स्टेशन येथे दिवसपाळी स्टेशन ड्युटी कर्तव्यकामी…

View More लोहमार्ग पोलीस अंमलदाराने वाचवले रेल्वे अपघातात जखमी झालेल्या मुलाचे प्राण.

लोहमार्ग पोलिसांनी मुद्देमाल केले परत.

मुंबई, दि. २८/१२/२०२२.वडाळा रेल्वे पोलीस ठाणे येथे दि. २६.१२.२०२२ रोजी सुमारे २१.१० वाजता रात्रपाळी कर्तव्यावर असताना एक महिला नामे- अलका दीपक महाडिक या वडाळा पोलिस…

View More लोहमार्ग पोलिसांनी मुद्देमाल केले परत.