देहव्यापार करवुन घेणाऱ्या आरोपींना अटक.

नागपूर शहर, दि. ०२/०६/२०२३.पो. ठाणे वाठोडा हद्दीत प्लॉट नं. 67/ए, शंकरनगर, सद्गुरू लॉनजवळ, नागपुर येथे राहते घरी महीला आणि तिचा पार्टनर हा स्वतःचे आर्थिक फायद्याकरीता…

View More देहव्यापार करवुन घेणाऱ्या आरोपींना अटक.

जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीस अटक.

नागपूर शहर, दि. ०२/०६/२०२३.फिर्यादी यांचे घरी किरायाने यांचे पोलीस ठाणे कोराडी हद्दीत पोद्दार शाळेसमोर, स्नेह नगर, कोराडी येथे चार चाकी वाहन रिपेअरींगचे वर्कशॉप आहे. त्याचे…

View More जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीस अटक.

मोबाईल चोरी करणाऱ्या आरोपीस अटक.

नागपूर शहर, दि. ०२/०६/२०२३.फिर्यादी पोलीस ठाणे लकडगंज हद्दीत चितेष्वर मंदीर, घासबाजार, लोहामार्केट सुदर्षन चौक येथे नास्ताचे दुकानात नास्ता करीत असताना नास्ता झालेनंतर हात धुण्यासाठी गेले…

View More मोबाईल चोरी करणाऱ्या आरोपीस अटक.

खंडणी मागणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल.

नागपूर शहर, दि. ०२/०५/२०२३.फिर्यादी हे पो.ठाणे लकडगंज हद्दीत एच.पी.सी.एल पेट्रोल पंप भंडारा रोड, लकडगंज येथे मॅनेजर असुन, पेट्रोल पंपावर हजर होते. घटने वेळेपुर्वी आरोपी हा…

View More खंडणी मागणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल.

फसवणुक करणारे आरोपींविरूध्द गुन्हा दाखल.

नागपूर शहर, दि.२६/०४/२०२३.पोलीस ठाणे वाठोडा हद्दीत फिर्यादी यांचे घरी किरायाने राहायला आलेले आरोपी जोडपे यांनी वस्तीतील लोकांशी चांगले संबंध स्थापीत करून फिर्यादी व लोकांना अर्ध्या…

View More फसवणुक करणारे आरोपींविरूध्द गुन्हा दाखल.

दरोडयाचे तयारीतील आरोपींना अटक.

नागपूर शहर, दि. २१/०४/२०२३.धंतोली पोलीसांनी पेट्रोलींग दरम्यान मिळालेले खात्रीशीर माहीती वरून सावरकरनगर गार्डन जवळ धंतोली येथे सापळा रचुन व घेराव टाकुन तेथे दरोडयाचे तयारीत अंधारात…

View More दरोडयाचे तयारीतील आरोपींना अटक.

ई रिक्षा व बॅटरी चोरांना अटक

दिनांक- १९/०४/२०२३, नागपूर दिनांक. ३०/०३/२०२३ चे २१:०० ते  दि. ३१/०३/२०२३ चे ०८:०० वा. चे दरम्यान पोलीस ठाणे यशोधरानगर हद्दीत एनआयटी मैदान, जामदार वाडी, पाण्याचे टाकी…

View More ई रिक्षा व बॅटरी चोरांना अटक

सराईत वाहन चोर व त्याचा अल्पवयीन साथिदाराकडुन तीन वाहने व जबरी चोरीचे दोन किमती मोबाईल केले जप्त.

पुणे शहर, दि. १८/०४/२०२३.वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री.लकडे व पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) श्री.काकडे, मुंढवा पो.स्टे.पुणे शहर यांचे मार्गदर्शनाखाली तपास पथक अधिकारी सपोनि संदीप जोरे व स्टाफ…

View More सराईत वाहन चोर व त्याचा अल्पवयीन साथिदाराकडुन तीन वाहने व जबरी चोरीचे दोन किमती मोबाईल केले जप्त.

धोकादायक व्यक्ती व सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधक सराईत गुंड स्थानबध्द.

मुंबई शहर, दि. १८/०४/२०२३.फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आर.सी.एफ. पोलीस ठाणे कलम 387,386,323, 504, 506(2),427 भा.द.वि. सह कलम 37(1)(अ),135,142 मपोका अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.सदर गुन्हयाच्या…

View More धोकादायक व्यक्ती व सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधक सराईत गुंड स्थानबध्द.

खंडणी मागणा-या खंडणीखोरांना पोलीसांनी केले गजाआड.

पुणे शहर, दि. १८/०४/२०२३.समर्थ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत फिर्यादी हे त्यांचे रास्ता पेठ,पुणे येथील मोबाईल शॉपीचे दुकानात असताना,यातील नमुद ०३ आरोपी यांनी दुकानात येवुन,हमको गोवा जानेका…

View More खंडणी मागणा-या खंडणीखोरांना पोलीसांनी केले गजाआड.