City News

जिवानिशी ठार मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याविरूध्द गुन्हा दाखल.

नागपूर शहर, दि. ०७/०२/२०२३.पोलीस ठाणे बेलतरोडी हद्दीत फिर्यादी हे त्यांचे ईतर तीन मित्र यांचे सह आरोपीला फिर्यादीची लग्न झालेल्या बहीणीची बदनामी का करतो याचा जाब…

घरफोडी करणाऱ्या आरोपी विरूध्द गुन्हा दाखल

नागपूर शहर, दि. ०७/०२/२०२३.पो.ठाणे हुडकेश्वर हद्दीत, प्लाट. नं. 04, समता कॉलोनी, हुडकेश्वर, आउटर रिंग रोड, नागपुर येथे राहणारे फिर्यादी हे घराला कुलूप लावुन नोकरीवर चंद्रपूर…

विनयभंग करणाऱ्या आरोपी विरूध्द गुन्हा दाखल.

नागपूर शहर, दि. ०७/०२/२०२३.पो.ठाणे अजनी हद्दीत राहणारी 21 वर्षीय फिर्यादी यांची आरोपी सोबत मागील 6 महीण्यापासुन ओळख असुन त्यांची एकमेकासोबत बोलचाल होती. फिर्यादी व आरोपी…

दुकान फोडणाऱ्या आरोपी विरूध्द गुन्हा दाखल.

नागपूर शहर, दि. ०७/०२/२०२३.फिर्यादी यांचे पो. ठाणे सिताबर्डी हद्दीत, ऑफीस नं. 05 व्ही/05 प्लॉ. नं. 26 वेस्ट हायकोर्ट रोड, अप्पर ग्राउंड फ्लोअर धरमपेठ नागपुर येथे,…

मोका कायद्या अंतर्गत आरोपी अटक.

पुणे शहर, दि. ०७/०२/२०२३.मार्केटयार्ड पोलीस ठाणे मधील पोलीस कस्टडीतील आरोपी याचेवर मोका कायदा अंर्तगत गुन्हा दाखल असुन त्यास त्याचे साथीदारांसह तपासकामी येरवडा कारागृहातुन ताब्यात घेण्यात…

फसवणुक करणाऱ्या आरोपींविरूध्द गुन्हा दाखल.

नागपूर शहर, दि. ०६/०२/२०२३.पोलीस ठाणे हुडकेश्वर हद्दीत राहणारे फिर्यादी यांना प्लॉट खरेदी करायचा असल्याने त्यांची प्रॉपटी डिलर यांचे माध्यमातुन आरोपी ०१ हिची आरोपी 2) यांचे…

Crime News

वाट्चमेन ने केली चोरी, गुन्हा नोंद.

नांदेड, दि. ०७/०२/२०२३.विमानतळ :-दिनांक 04.02.2023 रोजी चे 18.00 ते दि. 05.02.2023 चे 07.20 वा. चे दरम्यान, प्लॉट नं 68 बांधकामाचे ठिकाणी आनंदनगर नांदेड येथे, यातील…

सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा नोंद.

नांदेड, दि. ०७/०२/२०२३.भाग्यनगर :- दिनांक 05.02.2023 रोजी 11.00 वा. सुमारास, वाडी बु. येथील गट क्रमांक 141 मध्ये नांदेड येथे, यातील फिर्यादी व त्यांचे सहकारी असे…

ATM मधून पैसे काढण्याचा नावाखाली आर्थिक फसवणूक.

नांदेड, दि. ०७/०२/२०२३.भाग्यनगर :- दिनांक 14.10.2022 रोजी चे 10.00 वा. चे सुमारास, कैलासनगर पाण्याचे टाकी जवळ नांदेड येथे, यातील फिर्यादी हे ए.टी.एम. मधुन पैसे काढीत…

marriage

लग्नाचे अमिश दाखवून फसवणूक अनैतिक छळ, आरोपीतास अटक.

नागपूर शहर, दि. ०७/०२/२०२३.दिनांक 05.11.2020 ते दि. 10.11.2022 चे दरम्यान पो.ठाणे नविन कामठी हद्दीत हल्ली मुक्कामी राहणारा ऑटो चालकाचे काम करणारा आरोपी वय 32 वर्षे…